Aerial drone view of Chisinau. Thermal station with smoke coming out of the tube. Buildings and roads. Fog in the air. Moldova


پالایشگاه فاز ۱ :

به منظور استخراج و بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در هر فاز دو سکوی سرچاهی نصب شده است که هر کدام ظرفیت پذیرش ۱۶ چاه را دارند که ۶ عدد فعال است.
در فاز ۱ روزانه ۳/۲۸ میلیون مترمکعب گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و عملیات جداسازی آب همراه گاز در سکو انجام می گیرد و گاز و میعانات گازی بصورت دو فازی به وسیله یک خط لوله زیردریایی ۳۲ اینچ به فاصله ۱۰۵ کیلومتر به خشکی منتقل میگردد.
روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله ۵۶ اینچ وارد شبکه ی سراسری و ۴۰ هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی جهت صادرات ارسال می گردد.
همچنینH2S در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه ۲۰۰ تن گوگرد به صورت دانه بندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل می شود.

پالایشگاه فاز ۲ و ۳ :

عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ میدان گازی پارس جنوبی تاریخ ۶/۷/۷۶ به شرکت توتال فرانسه واگذار گردید و در تیرماه ۱۳۸۳ بطور کامل به بهره برداری رسید.
روزانه ۵/۵۶ میلیون متر مکعب گاز از دو سکوی سرچاهی برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی ۳۲ اینچ به فاصله ۱۰۵ کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.
روزانه ۳/۵۳ میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده توسط یک خط لوله ۵۶ اینچ وارد شبکه سراسری و ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی پس از عبور از دو واحد تثبیت میعانات گازی به مخازن ذخیره سازی جهت صادرات ارسال می شود.
همچنینH2S جدا شده در واحد شیرین سازی به واحدهای بازیافت گوگرد هدایت و روزانه ۴۰۰ تن گوگرد به صورت دانه بندی شده تولید و توسط کامیون به انبار مکانیزه گوگرد منتقل می شود.

پالایشگاه فاز ۴ و ۵ :

عملیات توسعه فازهای ۴ و ۵ میدان گازی پارس جنوبی در مرداد ماه ۱۳۷۹ به کنسرسیومی متشکل از شرکت های انی، پتروپارس و نیکو واگذار گردید و در بهمن ماه ۱۳۸۳ به طور کامل به بهره برداری رسید.
در هر فاز ۲ سکوی عملیاتی سر چاهی نصب شده است که در هر کدام پذیرش ۱۲ حلقه چاه دارند. روزانه ۵/۵۶ میلیون مترمکعب گاز از مخزن برداشت و بصورت ۳ فاز شامل گاز، میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی ۳۲ اینچ به فاصله ۱۰۰ کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.

پالایشگاه فاز ۶ و ۷ و ۸ :

عملیات توسعه فازهای ۶ و ۷ و ۸ میدان گازی پارس جنوبی- در بهمن ماه ۱۳۸۲ بصورت بیع متقابل توسط کنرسیومی متشکل از شرکت ایرانی پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، دو شرکت ژاپنی Toyo و JGC و شرکت Daelim از کره جنوبی آغاز و در مهرماه ۱۳۸۷ به بهره برداری کامل رسید.
طبق طراحی محصولات روزانه این پالایشگاه عبارتند از : ۱۰۴ میلیون مترمکعب گاز ترش خشک، ۱۷۰ هزار بشکه میعانات گازی و ۵۰۰۰ تن گاز مایع (پروپان و بوتان LPG).

پالایشگاه فاز ۹ و ۱۰ :

عملیات توسعه فازهای ۹ و ۱۰میدان گازی پارس جنوبی در عسلویه به کنرسیومی متشکل از شرکت های IOEC، OIEC، GS واگذار گردید و در شهریور سال ۸۷ واحدهای تصفیه گاز در سرویس قرار گرفته و در اردیبهشت سال ۸۸ با راه اندازی واحدهای فرایندی به طور کامل به بهره برداری رسید.
در هر فاز دو سکوی عملیاتی سرچاهی نصب شده است که هر کدام پذیرش ۱۲ حلقه چاه دارند.
روزانه ۵/۵۶ میلیون مترمکعب گاز از مخزن برداشت و بصورت سه فازی شامل گاز،‌ میعانات گازی و آب به وسیله دو خط لوله زیردریایی ۳۲ اینچ به فاصله ۱۰۵ کیلومتر به خشکی منتقل می گردد.

طرح توسعه فاز ١١:

طرح‌ توسعه‌ فاز ۱۱ به‌ منظور تامین‌ گاز ترش‌ مورد نیاز واحدایران ال ان جی و استحصال میعانات گازی همراه گاز طراحی و اجرا خواهد شد.

مشخصات‌ فنی‌ پروژه‌:

– تولید گاز از میدان‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ میزان‌ ۲۰۰۰ میلیون‌ فوت‌ مکعب‌ استاندارد در روز
– گاز ترش استحصالی جهت خوراک واحد LNG‌ به میزان ۱۹۰۰ میلیون‌ فوت‌ مکعب‌ استاندارد در روز
– استحصال‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌ به‌ میزان۸۰‌ هزار بشکه‌ در روز
طرح‌ توسعه‌ این‌ فاز به‌ صورت‌ قرارداد بیع‌ متقابل‌ به شرکت چینی CNPC واگذار گردیده‌ است‌.

طرح توسعه فاز ١٢:

طرح‌ توسعه‌ فاز ۱۲ به‌ منظور تولید روزانه‌ ۳۰۰۰ میلیون‌ فوت‌ مکعب‌ گاز از مخزن‌ طراحی‌ و اجرا خواهد شد.

هدف‌ از توسعه‌ این‌ فاز عبارت‌ است‌ از:

– تولید روزانه‌ ۷۸ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌ جهت‌ تزریق‌ به‌ خط‌ IGAT6 (خط‌ لوله‌ ششم‌ گاز کشور(
– تولید روزانه‌ ۱۱۰۰۰۰ بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ سنگین‌.
– تولید روزانه‌ ۶۰۰ تن‌ گوگرد دانه‌بندی‌ شده‌.
– تولید ۱۰ میلیون تن LNG در سال.

طرح توسعه فاز ١٣:

ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
تاسیسات دریایی:
– تعداد چاه: ۳۸ حلقه
– تعداد سکوهای دریائی: ۴ سکو هر یک جهت تولید ۵۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز

خطوط لوله دریایی:

– خطوط لوله اصلی :دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول ۲۶۰ کیلو متر بهمراه دو رشته خط ۵/۴ اینچ تزریق MEG
– خطوط لوله Infield : دو رشته خط ۱۸ اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا” بطول ۱۴ کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله ۵/۴ اینچی تزریق MEG

پالایشگاه خشکی:

در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:

۵۰ – میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
۱/۱- میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
۷۷- هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
– یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

طرح توسعه فاز ١٤:

ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
تاسیسات دریایی:

– تعداد چاه: ۴۴ حلقه
– تعداد سکوهای دریائی: ۴ سکو هر یک جهت تولید ۵۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز

خطوط لوله دریایی:

خطوط لوله اصلی : دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول ۲۶۰ کیلو متر بهمراه دو رشته خط ۵/۴ اینچ تزریق MEG .
خطوط لوله Infield : دو رشته خط ۱۸ اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا” بطول ۱۸ کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله ۵/۴ اینچی تزریق MEG.

پالایشگاه خشکی:

در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
۵۰ – میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
۱/۱ – میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
۷۷ – هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
– یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

طرح توسعه فازهای ١٥ و ١٦:

هدف‌ از توسعه‌ این‌ فاز عبارت‌ است‌ از:
– تولید روزانه‌ ۵۰ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌
– تولید روزانه‌ ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌
– تولید سالیانه‌ ۱٫۰۵ میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ “LPG” (پروپان و بوتان)
– تولید سالیانه‌ ۱ میلیون‌ تن‌ اتان‌ به‌ منظور تامین‌ خوراک‌ واحدهای‌ پتروشیمی‌
– تولید روزانه‌ ۴۰۰ تن‌ گوگرد

طرح توسعه فازهای ١٧ و ١٨:

توسعه‌ فازهای‌ ۱۷ و ۱۸ میدان‌ گازی‌ پارس‌ جنوبی‌ به‌ منظور تولید روزانه‌ ۵۰ میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، ۸۰ هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌ و ۴۰۰ تن‌ گوگرد و تولید سالیانه‌ ۱ میلیون‌ تن‌ اتان‌ و ۱٫۰۵ میلیون‌ تن‌ گاز مایع‌ (پروپان‌ و بوتان‌)
“LPG”انجام‌ می‌شود.
تاسیسات‌ فرا ساحلی‌ این‌ طرح‌ در فاصله‌ ۱۰۰ کیلومتری‌ از ساحل‌ عسلویه‌ احداث‌ می‌گردد. چهار سکوی‌ حفاری‌ تولیدی‌ شامل‌ ۴۴ حلقه‌ چاه‌، دو رشته‌ خط‌ لوله‌ ۳۲ اینچ‌ دریایی‌ انتقال‌ گاز، دو خط‌ لوله‌ ۴ اینچ‌ انتقال‌ محلول‌ گلایکول‌، تاسیسات‌ دریایی‌ این‌ طرح‌ را شامل‌ می‌شود.


طرح توسعه فاز ١٩:

ظرفیت تولید از مخزن : دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
تاسیسات دریایی:
-تعداد چاه: ۲۱ حلقه( حفاری ۱۵ حلقه چاه جدید + ۶ حلقه چاه سکوی SPD2 فاز۱(
– تعداد سکوهای دریائی: ۴سکو (۲ سکوی اصلی+ ۲ سکوی اقماری(
– سکوی موجود SPD2 فاز ۱ به عنوان یکی از دو سکوی اقماری خواهد بود.
– خطوط لوله اصلی :دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول ۲۶۰ کیلو متر بهمراه دو رشته خط ۵/۴ اینچ تزریق MEG
– خطوط لوله Infield : دو رشته خط ۱۸ اینچی پوشش دار (Cladded)انتقال گاز از سکوهای اقماری به ورودی سکوهای اصلی ، جمعا” بطول ۱۲ کیلومتر .
پالایشگاه خشکی:
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
۵۰ – میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
۱/۱ – میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
۷۷- هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
– یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.
محصولات جانبی:
گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) ۴۰۰ تن در روزجهت صادرات.

طرح توسعه فازهای ٢٠ و ٢١:

طرح توسعه این فاز با به کارگیری پیمانکاران و سازندگان داخلی و به صورت EPCCS اجرا خواهد شد.
محل اجرای این فاز در خلیج فارس و سایت شماره ۱ منطقه ویژه اقتصادی واقع در بندر عسلویه می باشد.

هدف از توسعه این فاز عبارت است از:
-تامین روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز تصفیه شده برای مصارف داخلی
– بازیافت سالیانه یک میلیون تن گاز اتان قابل مصرف در صنایع پتروشیمی
– بازیافت سالیانه ۱٫۰۵ میلیون تن گاز مایع مرغوب جهت صادرات
– تولید روزانه ۷۵۰۰۰ بشکه میعانات گازی گوگردزدایی و تثبیت شده جهت صادرات
– بازیافت روزانه ۴۰۰ تن گوگرد جهت صادرات

طرح توسعه فازهای ٢٢ و ٢٣ و ٢٤:

ظرفیت تولید از مخزن :
دو میلیارد استاندارد فوت مکعب در روز.
تاسیسات دریایی:
-تعداد چاه: ۳۸ حلقه
-تعداد سکوهای دریائی: ۴ سکو هر یک جهت تولید ۵۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز
-خطوط لوله دریایی:
-خطوط لوله اصلی :دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول ۲۶۰ کیلو متر بهمراه دو رشته خط ۵/۴ اینچ تزریق MEG .
-خطوط لوله Infield : دو رشته خط ۱۸ و ۲۰ اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی ، جمعا” بطول ۱۴ کیلومتر بهمراه دورشته خط لوله ۵/۴ اینچی تزریق MEG.
پالایشگاه خشکی:
در این پالایشگاه گاز بهمراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:
۵۰ -میلیون استاندارد متر مکعب در روز گاز تصفیه شده.
۱/۱- میلیون تن در سال گاز مایع جهت صادرات.
۷۷- هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.
– یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

منبع : برگرفته از وب سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *