بازار تکنولوژی و نوآوری

در نمایشگاه ساخت داخل (بازار تکنولوژی و نوآوری) نفت گاز و پتروشیمی، فروشندگان تکنولوژی فرصت می یابند تا ایده ها و تکنولوژیهای خود را به معرض نمایش گذاشته و برای آنها اقدام به بازاریابی نمایند. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که متقاضیان تکنولوژی نیز تقاضاهای خود را مطرح نموده و به این صورت قدرت انتخاب بالاتری در بین گزینه ها داشته باشد.

خدمات نمایشگاهی

                        نمایشگاه ها و نشست ها

                             پروژه های انجام شده

 

هفتمین دوره نمایشگاه

ششمین دوره نمایشگاه

پنجمین دوره نمایشگاه

چهارمین دوره نمایشگاه

سومین دوره نمایشگاه

دومین دوره نمایشگاه

اولین دوره نمایشگاه

تبلیغات نمایشگاه

تبلیغات محیطی یکی دیگر از تبلیغات به کار رفته در تبلیغات نمایشگاه است این نوع تبلیغات در فضای بیرونی سالن و در محوطه اصلی نمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد. این تبلیغات در جهت بالابردن بازدید کنندگان از غرفه ها از بیرون نمایشگاه تا سالن نمایشگاه انجام می شود.

بیشتر بدانیم

پارس جنوبی در یک نگاه

معرفیهمکاران