دوره های آموزشی

  نفت تور با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت و فنی مهندسی با شاخص های بارز عملی و علمی دوره ها بدنبال ارتقاء سطح علمی شرکت کنندگان و متخصصین در حوزه های مختلف می باشد. برگزاری این

تور فناوری و صنعتی

نفت تور  بدنبال شبکه سازی بین سرمایه گذاران، کارآفرینان و مدیران  در یک پلت فرم مشترک برای به اشتراک گذاشتن ارتباطات، الهام گرفتن و آشنایی با استراتژی های جدید مورد نیاز برای نوآوری در سطح جهانی می باشد. مجموعه نفت تور برند

ثبت نام در نمایشگاه ساخت داخل

چهارمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشيمي ايران به عنوان رخداد صنعتي و تجاري فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان صنایع مستقر در پارس جنوبی قرارداده و

می خواهم حامی باشم!

ورود بعنوان حامی می‌تواند آگاهی عمومی و آگهی بازار هدف را از نام برند حامی بالا برده....

ادامه
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بعنوان حامی و همکار اصلی  رویداد بازار تکنولوژی و نوآوری  نفت گاز و پتروشیمی می باشد. سازمان منطقه بعنوان سازمان ارشد منطقه و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بدنبال رشد و بالندگی شرکت

ادامه