مجتمع پتروشیمی پردیس :

 محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 مساحت: ۲/۶۲ هکتار

 سال تأسیس: ۱۳۸۰

مالکیت: شرکت سرمایه گذاری غدیر ۵۱%، سرمایه گذاری توسعه الوند غذیر ۶۵/۳۱%، شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۷%، سهام ترجیحی ۳۵/۰%

تولیدات اصلی/ فاز ۱(هزار تن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
آمونیاک۶۸۰گاز طبیعیM.W.Kellogg۱۳۸۸
اوره گرانول۱۰۷۵دی اکسید کربن- آمونیاکStami carbon+ Hydro Fertilizer Technoligy(H.F.T)۱۳۸۸
تولیدات اصلی/ فاز ۲(هزار تن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
آمونیاک۶۸۰گاز طبیعیM.W.Kellogg۱۳۸۸
اوره گرانول۱۰۷۵دی اکسید کربن- آمونیاکStami carbon+ Hydro Fertilizer Technoligy(H.F.T)۱۳۸۹
خوراک ورودی به مجتمعمیلیون متر مکعب در سالمحل تأمین
گاز طبیعی۱۳۴۰از فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی

مجتمع پتروشیمی نوری (برزویه):

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: حدود ۶۱ هکتار

·        سال تأسیس: ۱۳۸۰

·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۵۵/۷۶%، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین ۱۷%، شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۴۵/۶%

تولیدات اصلی(هزار تن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
پارازایلین۷۵۰میعانات گازی و بنزین پیرولیزIFP(France) Toray(Japan) Uhde(Germany)تیرماه ۱۳۸۶
بنزن۴۳۰
ارتوزایلین۱۰۰
برش سنگین۲۰۰۰
آروماتیک سنگین۱۶
رافینیت۳۸۰
برش سبک۶۸۰
گاز مایع (LPG)۷۶
برش پنتان۴۷
خوراک ورودی به مجتمعهزار تن در سالمحل تأمین
میعانات گازی۴۵۰۰فازهای گازی پارس جنوبی
بنزن پیرولیز۲۷۰پتروشیمی جم (الفین جم)

مجتمع پتروشیمی پارس:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۲۳ هکتار + ۱۴ هکتار واحد EB/SM

·        سال تأسیس: اسفندماه ۱۳۷۷

·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۶۰%، ساتا ۴۰%

تولیدات اصلی(هزار تن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
اتان۱۶۰۰گاز طبیعی فازهای ۱،۲،۳لینده آلمان۱۳۸۵
پروپان۹۸۰لینده آلمان۱۳۸۵
بوتان۵۷۰گاز طبیعی فازهای ۱،۲،۳لینده آلمان۱۳۸۵
پنتان۸۶گاز طبیعی فازهای ۱،۲،۳لینده آلمان۱۳۸۵
اتیل بنزن۶۴۵اتیل بنزنلینده آلمان۱۳۸۸
استایرن منومر۶۰۰اتیل بنزنلینده آلمان۱۳۸۸
تولوئن۱۱اتیل بنزنلینده آلمان۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمعمقدارمحل تأمین
گاز طبیعی۷۵ میلیون متر مکعب در روزفازهای ۱،۲،۳ پارس جنوبی
اتیلن۱۷۵ (هزار تن در سال )شرکت پلیمر آریاساسول
بنزن۴۷۰ (هزار تن در سال)پتروشیمی نوری(برزویه) و پتروشیمی بوعلی سینا

مجتمع آریاساسول:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۷۲ هکتار

·        سال تأسیس: ۱۳۸۲

·        مالکیت: شرکت پتروشیمی پارس۵۰%، شرکت ساسول پلیمر آلمان ۵۰%

تولیدات اصلی(هزار تن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
اتیلن۱۰۰۰اتانتکنیپ۱۳۸۶
برش های ۳ کربنه و سنگین تر۹۰اتانتکنیپ۱۳۸۶
پلی اتیلن سبک۳۰۰اتیلنSABTEC۱۳۸۷
پلی اتیلن سنگین/متوسط۳۰۰اتیلنSABTEC۱۳۸۷
خوراک ورودی به مجتمعهزار تن در سالمحل تأمین
اتان۵/۱۲۶۷پتروشیمی پارس
پروپان۵۶/۰پتروشیمی پارس
هگزن-۱۲/۷واردات
پروپیلن۲/۴پتروشیمی جم
هگزان۸۷/۰واردات

مجتمع پتروشیمی مبین:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۱۱۰ هکتار

·        سال تأسیس: ۱۳۷۹

·        مالکیت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰۰%

تولیدات اصلی
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
برق۹۹۰MWگاز طبیعیGE۸۸ و ۱۳۸۳
بخار۲۸۶۵T/hآب DMFOSTERWHEELER۱۳۸۴
آب شیرین۱۵۶۰M3/hآب دریاSIDEM۱۳۸۳
آب DM و کندانس۲۷۰۰ M3/hآب شیرین/ کندانس برگشتیSIDEM/COMAR۱۳۸۳
آب آشامیدنی۱۰۰ M3/hآب شیرینSIDEM/COMARآماده راه اندازی
اکسیژن (۴۴ بار)۱۶۰۰۰۰NM3/hهوای اتمسفرLINDE۸۸و ۱۳۸۴
اکسیژن (۲۹ بار)۵۰۴۰۰ NM3/hهوای اتمسفرLINDE۸۸و ۱۳۸۴
نیتروژن۹۶۰۰۰ NM3/hهوای اتمسفرLINDE۸۸و ۱۳۸۴
هوای سرویس۱۷۰۰۰ NM3/hهوای اتمسفرLINDE۸۸و ۱۳۸۴
هوای ابزار دقیق۴۴۰۰۰ NM3/hهوای اتمسفرLINDE۸۸و ۱۳۸۴
آب سرویس۳۳۰ M3/hآبBAMAG۱۳۸۶
آب خنک کننده۳۸۶۰۰۰ M3/hآب دریاصدرا۱۳۸۵
خوراک ورودی به مجتمعمیلیون متر مکعب در روزمحل تأمین
گاز طبیعی۵/۱۳شرکت نفت و گاز پارس جنوبی
آب دریاخلیج فارس

مجتمع پتروشیمی زاگرس:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۳۱ هکتار

·        سال تأسیس: ۱۳۷۹

·        مالکیت: سرمایه گذاری غدیر ۳۴%، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت۱۷%، گروه صنعتی شیمی پوشینه ۷۸/۱۸%، سرمایه گذاری صنعتی مروارید ۷۸/۱۸%، سایر ۴۴/۱۱%

تولیدات اصلی/ فاز ۱(هزارتن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
متانول۱۶۵۰گاز طبیعی و اکسیژنلورگیاسفند ۱۳۸۵
تولیدات اصلی/ فاز ۲(هزارتن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
متانول۱۶۵۰گاز طبیعی و اکسیژنلورگی۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمعمیلیون متر مکعب در سالمحل تأمین
گاز طبیعی۳۲۰۰نفت و گاز پارس جنوبی
اکسیژن۱۳۴۰پتروشیمی مبین

مجتمع پتروشیمی مهر:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۱۳ هکتار

·        سال تأسیس: ۱۳۸۴

·        مالکیت: شرکت اتحاد سرمایه گذاری پتروشیمی سنگاپور۹۹/۵۹%، شرکت پتروشیمی بین الملل ۴۰%

تولیدات اصلی(هزارتن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
پلی اتیلن سنگین۳۰۰اتیلنمیتسویی(MCI)۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمعهزار تن در سالمحل تأمین
اتیلن۳۰۵پتروشیمی جم و سایر مجتمع ها
بوتن – ۱۵واردات تا قبل از بهره برداری از واحد بوتن-۱ پتروشیمی جم

مجتمع پتروشیمی جم:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۷۷ هکتار+ ۲۲ هکتار در فاز دوم

·        سال تأسیس: ۱۳۷۹

·        مالکیت: شرکت سرمایه گذاری تٱمین اجتماعی ۸۴/۲۵%، صندوق بازنشستگی کشوری ۲۳%، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری ۴۶/۲۴%، شرکت کارگزاری سهام عدالت ۱۵%، ساتا ۲/۹%، سایر سهامداران ۵/۲%.

تولیدات اصلی(هزارتن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
اتیلن۱۳۲۱اتان، برش سبک، برش سه کربنه، برش پنج کربنه، گاز مایع، آروماتیک سنگینتکنیپ۱۳۸۶
پروپیلن۳۰۵
بنزین پیرولیز خام۲۲۰
نفت کوره۲۴
ترکیبات چهار کربنه۲۴۵
پلی اتیلن سبک خطی/سنگین۳۰۰اتیلنبازل۱۳۸۷
پلی اتیلن سنگین۳۰۰اتیلنبازل۱۳۸۶
۱ و ۳ بوتادین۱۱۵برش چهار کربنهباسف۱۳۸۸
رافینیت چهار کربنه۱۳۰۱۳۸۸
پلی پروپیلن۳۰۰پروپیلنبازل۱۳۸۷
اتیلن گلایکول ها۴۴۳اتیلن/ اکسیژنشل هلند۱۳۸۶
۱۰۰% مالکیت واحد اتیلن گلایکول ها به فرساشیمی و ۹۹/۴۸% واحد پروپیلن به پتروشیمی جم و ۸/۵۰% به پتروشیمیران و ۲۱/۰% به سایر واگذار شده است.
خوراک ورودی به مجتمعمقدار (هزار تن در سال)محل تأمین
برش سبک۶۸۷پتروشیمی نوری (برزویه)
رافینیت۳۸۴پتروشیمی نوری (برزویه)
برش پنتان۵۶پتروشیمی نوری (برزویه)
گاز مایع۸۴پتروشیمی نوری (برزویه)
آروماتیک سنگین۱۶پتروشیمی نوری (برزویه)
اتان۷۰۷فازهای مختاف پارس جنوبی
اتان۲۶۷پتروشیمی پارس
ترکیبات پروپان۸۸پتروشیمی پارس
برش پنتان۹۲پتروشیمی پارس
اکسیژن۲۷۵پتروشیمی مبین

مجتمع پتروشیمی مروارید:

·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

·        مساحت: ۸/۷ هکتار

·        سال تأسیس: ۱۳۸۴

·        مالکیت: صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۹%، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ۱۷%، صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت ۱۷%، سرمایه گذاری غدیر ۱۷%

تولیدات اصلی(هزارتن در سال)
محصولاتظرفیت اسمیخوراک مصرفیصاحب لیسانسسال بهره برداری
اتیلن۵۰۰اتانتکنیپاسفند ۱۳۸۸
برش های سه کربنه و سنگین تر۴۴اتانتکنیپاسفند ۱۳۸۸
خوراک ورودی به مجتمعهزار تن در سالمحل تأمین
اتان۶۵۰نفت و گاز پارس جنوبی

پایانه ها و مخازن پتروشیمی:

شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی، مسوولیت بهره برداری از دو بندر بزرگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر امام خمینی و همچنین سایت مخازن پتروشیمی را بر عهده دارد و عملیات صادرات محصولات تولیدی، واردات مواد اولیه و ذخیره سازی محصولات و مواد اولیه توسط این شرکت انجام می شود.

مالکیت: ۱۰۰% شرکت ملی صنایع پتروشیمی

مشخصات کلی بندر پتروشیمی پارس به شرح ذیل است :

بندر پتروشیمی پارس:

تعداد کل اسکله: ۱۵ پست اسکله (۶ اسکله مایعات، ۲ اسکله مایعات گازی و ۷ اسکله جامدات )

تاریخ بهره برداری: فاز اول بندر پارس در سال ۱۳۸۴ و کل بندر در سال ۱۳۸۸ افتتاح شده است.

ظرفیت کل: ۳۵ میلیون تن (۲۹ میلیون تن مایعات و مایعات گازی و ۶ میلیون تن جامدات)

آبخور اسکله ها: ۱۵ الی ۳۲ متر

قابلیت پهلودهی کشتی: قابلیت پذیرش کشتی تا ظرفیت ۷۰ هزار تن

ظرفیت بارگیری/ تخلیه محصولات: ۱۷۰ الی ۲۲۵۰ تن در ساعت

میزان تردد سالیانه کشتی: ۸۰۰ الی ۱۲۰۰ فروند کشتی در سال

محصولات عمده صادراتی: بوتان، پروپان، متانول، آمونیاک، اتیلن، بنزن، برش سبک، برش سنگین، استایرن، ارتوزایلین، پارازایلین، پلی اتیلن، اوره، پلی پروپیلن و …

طرح های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

بوتن – ۱

·        مجری: شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص)

·        مساحت: ۷/۱ هکتار

·        مالکیت: ۱۰۰% بخش خصوصی

·        زمان شروع: سال ۱۳۸۷

·        پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۰

·        پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۷۹/۸۳%

الفین یازدهم:

·         مجری: شرکت پتروشیمی کاویان (سهامی خاص)

·         مساحت: ۴۳ هکتار

·        مالکیت: ۵/۱۷% شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۵/۵۶% شرکت پتروشیمی باختر، ۲۶% شرکت های پتروشیمی لرستان، پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و پتروشیمی مهابادـهر کدام ۵/۶%)

·        زمان شروع: سال ۱۳۸۵

·        پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۶/۸۶%

·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۰

اتیلن گلایکول های عسلویه:

·        واگذاری به بخش خصوصی در حال بررسی است.

·         مساحت: ۱۵/۵ هکتار واحد اتیلن گلایکول و ۹۸/۲ هکتار مخازن ذخیره

·         مالکیت: دردست بررسی

·         زمان شروع:سال ۱۳۸۶­

·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۴۵/۴۸%

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

در سال ۱۳۸۶ طرح از خارگ به عسلویه منتقل گردید.

سرویس های جانبی متمرکز فاز دوم عسلویه :

·         مجری: شرکت پتروشیمی دماوند (سهامی خاص)

·         مساحت: ۹۰ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰% شرکت ملی صنایع پتروشیمی

·         زمان شروع: فاز ۱ سال ۱۳۸۹

·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۵%

·         پیش بینی زمان بهره برداری: فاز ۱ سال ۱۳۹۳

الفین دوازدهم:

·         مجری: در دست بررسی

·         مساحت: ۶۴/۴۳ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰% شرکت ملی صنایع پتروشیمی

·         زمان شروع: سال ۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۳

الفین و متانول شانزدهم:

·         مجری: شرکت پتروشیمی بوشهر (سهامی خاص)

·         مساحت: ۴۳/۶۲ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰% بخش خصوصی

·         زمان شروع: سال ۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۳

متانول مشارکتی با ونزوئلا:

·         مجری: شرکت پتروشیمی ونیران

·         مساحت: ۴۸/۷ هکتار

·         مالکیت: ۴۹% پتروشیمی بین الملل، ۱% سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی، ۴۹%شرکت یکی ون ونزوئلا، ۱% شرکت سرمایه گذاری ونزوئلاییIPHL

·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

آمونیاک و اوره اندونزی (آمونیاک و اوره چهاردهم):

·         مجری: شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)

·         مساحت: ۴۷/۲۵ هکتار

·         مالکیت: ۴۹% پتروشیمی بین الملل، ۵۰% شرکت اندونزیاییPUSRI

·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹

·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۲

آمونیاک و اوره هشتم:

·         مجری: شرکت شیمیایی لاوان(سهامی خاص)

·         مساحت: ۸۵/۲۴ هکتار

·         مالکیت:۲۰% شرکت پتروشیمی بین الملل ، ۵۵% شرکت SAB LNDUSTRIES، ۲۰% شرکت پتروشیمی اراک، ۵% شرکت سرمایه گذاری بانک ملی

·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹

·        پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۲

متانول هفتم:

·         مجری: شرکت پتروشیمی مرجان(سهامی خاص)

·         مساحت: ۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰% بخش خصوصی

·         زمان شروع: سال ۱۳۸۹

·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۲%

·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۲

آمونیاک و اوره عمان(آمونیاک و اوره سیزدهم):

·        مجری: شرکت پتروشیمی هرمز (سهامی خاص)

·         مساحت: ۴۵/۲۴ هکتار

·        مالکیت: ۴۹% پتروشیمی بین الملل، ۵۰% شرکت نفت عمان، ۱% شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی

·         زمان شروع: سال ۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: سال ۱۳۹۳

پارک استایرن:

SBS/SB/LCBR,ABS

·         مجری:شرکت پتروشیمی جم (سهامی خاص)

·         مساحت پارک:۳۲ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۸۹

·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۵/۱۰%

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

پارک استایرن:

·         نام طرح :ESBR

·         مجری:شرکت پتروشیمی صدف

·         مساحت پارک:۳۲ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۸۹

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

پارک استایرن:

·         نام طرح : پلی استایرن انبساطی (EPS)

·         مجری:شرکت کیمیا صنایع دالاهو

·         مساحت پارک:۳۲ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

متانول مشارکتی با پتکیم ترکیه:

·         مجری:شرکت پتروشیمی سبلان (سهامی خاص)

·         مساحت:۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

متانول مشارکتی با یوروکم سنگاپور:

·         مجری:شرکت پتروشیمی دنا (سهامی خاص)

·         مساحت:۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۸۹

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

متانول آرین:

·         مجری:شرکت پتروشیمی آرین (سهامی خاص)

·         مساحت:۴۴/۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

متانول کیمیای پارس خاورمیانه:

·         مجری:شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

·         مساحت پارک:۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۸۹

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

متانول آرمان:

·         مجری:شرکت پتروشیمی آرمان (سهامی خاص)

·         مساحت:۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

متانول / آمونیاک:

·         مجری:شرکت ارگ شیمی پارسا(سهامی خاص)

·         مساحت:۹ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

اتیلن گلایکول ها:

·         مجری:شرکت پارس فنل

·         مساحت:۷ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

تبدیل پروپان به پروپیلن (PDH):

·         مجری:شرکت مهر پتروکیمیا(سهامی خاص)

·         مساحت:۴۹/۲۴هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۸۹

·         پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند ۱۳۸۹: ۱۵%

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

مخازن متمرکز صادراتی عسلویه:

·         مجری:شرکت مخازن صادراتی پارسیان

·         مساحت:۷/۴۶ هکتار

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۸۹

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۲

·         ظرفیت کل: ۱۹۵/۱ هزار متر مکعب

الفین گناوه و پلی اتیلن دشتستان (الفین پانزدهم):

·         مجری:شرکت پتروشیمی گناوه- دشتستان (سهامی خاص)

طرح های مصوب هیات وزیران

·         محل اجرا: گناوه و دشتستان

·         مالکیت: ۱۰۰%‌بخش خصوصی

·         زمان شروع:۱۳۹۰

·         پیش بینی زمان بهره برداری: ۱۳۹۳

طرح های در دست مطالعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی :

·        پلی استایرن عسلویه

·        طرح های پتروشیمی در پارس شمالی

طرح های بهره برداری شده :

استحصال اتانپتروشیمی پارس
سرویس های جانبی متمرکزپتروشیمی مبین
متانول چهارمپتروشیمی زاگرس
آروماتیک چهارمپتروشمی نوری(برزویه)
آمونیاک و اوره چهارمپتروشیمی پردیس
الفین نهمپلیمرآریاساسول
الفین دهمپتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین عسلویهپتروشیمی مهر
متانول ششمپتروشیمی زاگرس
PVC غدیرپتروشیمی غدیر
بوتادینپتروشیمی جم
اتیل بنزن/ استایرنپتروشیمی پارس
جداسازی هوا و نیروگاه (توسعه مبین)پتروشیمی مبین
بندر پتروشیمی پارسشرکت ملی صنایع پتروشیمی
آمونیاک و اوره ششمپتروشیمی پردیس
الفین عسلویهپتروشیمی مروارید
نیروگاه (توسعه مبین)پتروشیمی مبین
  • منبع : برگرفته از وب سایت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *