آرشیو دوره های قبل

ثبت نام در نمایشگاه

برای حضور در هشتمین نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه) لطفاً پس از تکمیل فرم به

درباره هفتمین رویداد

هفتمین دوره نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی برای دیدن پوستر کلیک کنیدبرای دیدن پوستر کلیک کنیدلیست شرکت کنندگانلیست