تصاویر رویداد اعلام فناوری ها و تجهیزات مورد نیاز مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC)