رادیو نمایشگاه

رادیو نمایشگاه یکی از روش‌های تبلیغات محیطی در نمایشگاه‌ها است که مورد توجه حاضرین قرار می‌گردد و اهمیت بالایی دارد.
محتوای رادیو نمایشگاه به ۲ بخش تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی تقسیم می‌شود که صوت‌های غیرتبلیغاتی شامل پخش موزیک، اطلاع رسانی و مصاحبه با مراجعین است.