تیزر ششمین دوره نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی (عسلویه)