هتل

به دلیل محدود بودن امکانات رفاهی در شهرستان عسلویه، مجری نمایشگاه هر ساله فضایی را برای اسکان در طول زمان برگزاری نمایشگاه به شرکت های حاضر معرفی می کند. هزینه اسکان به عهده شرکت کننده می باشد و الزامی به استفاده از این محیط نمی باشد.

برای دریافت اطلاعات هتل نمایشگاه روی لینک کلیک کنید.