لیست شرکت های حاضر در ششمین دوره نمایشگاه ساخت داخل نفت، گاز، پتروشیمی

لیست در حال آپدیت میباشد، لیست نهایی روز پنج شنبه مورخ 24 آذرماه 1401 روی سایت بارگزاری خواهد شد.