واحدهای پتروشیمی

مجتمع های پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مجتمع پتروشیمی پردیس : ·        محل مجتمع: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ·        مساحت: ۲/۶۲ هکتار ·        سال تأسیس: ۱۳۸۰ ·        مالکیت: شرکت سرمایه گذاری غدیر ۵۱%، سرمایه گذاری توسعه الوند غذیر ۶۵/۳۱%، شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۷%، سهام