برگ ورود و خروج اقلام به محوطه بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی

از کلیه شرکت های حاضر در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی درخواست می گردد که برگ ورود و خروج اقلام را در هنگام ورود و خروج به درب حراست ارایه نمایند. برای دریافت برگ ورود و خروج روی تصویر ذیل کلیک کنید.

 

 

برگ ورود و خروج اقلام به محوطه بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی