اطلاعیه شماره ۱

از کلیه شرکت های حاضر در رویداد بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی خواهشمند است فایل لایه باز لوگو و عنوان شرکت به زبان فارسی و انگلیسی  حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به پست الکترونیکی info@oiltour.ir ارسال فرمایید.قابل ذکر است به اطلاعات ارسالی بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

روابط عمومی سومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی پارس جنوبی

اطلاعیه شماره ۱