ابعاد بنر غرفه های سالن A,B,C

به اطلاع کلیه شرکت های  حاضر در رویداد می رساند ابعاد دیواره های داخلی غرفه ها جهت چاپ بنر به شرح ذیل می باشد : 

بابت هر غرفه ۱۲ متری :  

  • دیواره های سمت چپ و راست : ارتفاع ۲.۳۶  عرض ۳ متر 
  • دیواره پشت :  ارتفاع ۲.۳۶ عرض ۳.۶۲ متر

* قابل توجه است در هر بنر به ازای هر ۴۰ سانتی متر یک پانچ در نظر گرفته شود. 

ابعاد بنر غرفه های سالن A,B,C