برگزاری جلسات B2C در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی پارس جنوبی

دبیرخانه اجرایی سومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی پارس جنوبی تصمیم به اجرای جلسات B2C  (جلسات مذاکره بین عرضه کننده و مصرف کننده) در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی می نماید. با توجه به موفقیت جلسات B2B در دو دوره اول این رویداد در این دوره دبیرخانه اجرایی با هماهنگی کامل با صنایع مستقر در منطقه ( پالایشگا ها و واحدهای پتروشیمی ) جلسات مذاکره مستقیم B2C برگزار می نماید.  در این جلسات بخش های مختلف واحدهای صنعتی مانند بخش های برق و الکترونیک ، مکانیک و تاسیسات ، ابزاردقیق و اتوماسیون ،  مواد شیمیایی ، محیط زیست و HSE , فرایند، بازرگانی با حضور در جلسات بطور مستقیم با شرکت های حاضر در رویداد دیدار می نمایند. قابل ذکر است جلسات در یک جدول زمانی مشخص انجام می گردد که متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

برگزاری جلسات B2C در سومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی پارس جنوبی