کارگاه آموزشی

 

کارگاه های  آموزشی

کارگاه های آموزشی فنی و مهندسی

در اولین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی کارگاه های آموزشی تخصصی در زمینه های مختلف برگزار می گردد. این کارگاه ها در زمینه های خوردگی ، سيستم های ضد انفجار، سيستم های بدون مشعل و دیگر موضوعات روز برگزار می گردند.                                                                                     

 

کارگاهای مدیریتی و بازرگانی

 در بخش کارگاه های  بازرگانی و مدیریتی نخستین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی موضوعات روز مدیریت سازمانی ، قراردادها ، مناقصات ، مديريت ارزش در صنایع نفت گاز و پتروشیمی ، مديریت مصرف انر‌ژی و غیره… از جمله موضوعاتی است که در کارگاه های آموزشی مورد  بررسی قرار می گیرند.                                                                                                    

گواهینامه  

  به کلیه شرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی نخستین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی گواهینامه معتبر از دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک) صادر می گردد.

اهداف

هدف از برگزاری  کارگاه های آموزشی در بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی انتقال دانش و مفاهیم به روز در خصوص موضوعات مرتبط با صنایع نفت گاز و پتروشیمی جهت به روز شدن و بهبود فرایندها می باشد.                    

   ———————————————————————————————————————————-                     

دانلود فرم ثبت نام در کارگاه آموزشی اینجا کلیک کنید.