نشست ها و پنل های فنی و بازرگانی

پنل های فنی

در اولین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی پنل های تخصصی فنی با حضور نفرات کلیدی صنایع مستقر در منطقه و  شرکت های حاضر برگزار می گردد. پنل ها در حوزه های فنی مختلف مانند برق و الکترونیک ،مکانیک، مواد شیمیایی و دیگر موارد برگزار می گردند. هم اندیشی و ارایه راه کارها و همچنین تبادل اطلاعات جهت حل مشکلات در زمینه های مختلف صنایع مرتبط مورد در این پنل ها مورد بررسی قرار می گیرند.                                                                                                                               

 

پنل های بازرگانی و حقوقی

 در بخش پنل های بازرگانی و حقوقی نخستین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی موضوعاتی مانند  قراردادها ، مناقصات ، ارتباط با وندورها و غیره… از جمله موضوعاتی است که در پنل های تخصصی بازرگانی و حقوقی مورد مداقه قرار گرفته و به بحث گذاشته می شوند.  

 

حاضرین  

  حاضرین در پنل ها شامل متخصصان صنایع مستقر در منطقه، مدیران ارشد، مدیران عامل شرکت های سازنده داخلی  ، اساتيد دانشگاه و کارشناسان مربوطه برگزار می گردد.