شورای سیاستگذاری

 

20960_orig

مهندس خشایار پور محمد شاهینی

رییس پژوهش و فناوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مهندس احمد صفری

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

دکتر پرویز کرمی 

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر حبیب رستمی 

رییس پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر

مهندس علی مقدم نژاد

مشاور برنامه ریزی راهبردی و توسعه پایدار

مشاور نماینده مجلس شورای اسلامی

مهندس عبدالحسن بهرامی

مشاور پژوهش و فناوری مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

مشاور ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور 

زمان مهدی زاده

مشاور رسانه ایی فن بازار تخصصی نفت گاز و پتروشیمی