سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بعنوان حامی و همکار اصلی  سومین بازار تکنولوژی و نوآوری  نفت گاز و پتروشیمی می باشد. سازمان منطقه بعنوان سازمان ارشد منطقه و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بدنبال رشد و بالندگی شرکت های تولید کننده و خدمات رسانی داخلی و تقویت ساخت داخل می باشد.

برای آشنایی بیشتر با سازمان منطقه ويژه اقتصادی انٰرژی پارس بر تصویر ذیل کلیک نمایید.

 

20885_orig