درباره بازار تکنولوژی

 بازار تکنولوژی و نوآوری

بازار تکنولوژی و نوآوری بمحلی برای مبادلات تکنولوژی و ارایه آخرین دستاوردها می باشد . همان طور که بازار مسکن محل مبادله مسکن است و بنگاه‌های معاملات مسکن واسطه‌های اطلاعاتی و حقوقی معامله مسکن هستند، در بازار فناوری  و نوآوری  واسطه‌ای برای رساندن اطلاعات تکنولوژی به “عرضه‌کنندگان”، “متقاضیان”، “کارآفرینان” و “سرمایه‌گذاران” را دارد. درضمن به ارائه مشاوره در خصوص مراحل انتقال تکنولوژی می‌پردازد.

تفاوت عمده و اصلی بازار تکنولوژی و نوآوری با فن بازارها موجود، ماهیت فرایندی این بازارها که با یک رویداد چند فعالیتی شروع می شود و با فرایند بازاریابی و تبادل بازار ادامه پیدا می کند. وجود متخصصین بازار می تواند کمک موثری به بازار شرکت های شرکت کننده می باشد.

ظرایف موجود در انتقال تکنولوژی لزوم ایجاد اطلاع‌رسانی صحیح، مشاوره و استانداردسازی مبادلات را بوجود آورد، که این نقش توسط بازار تکنولوژی و نوآوری ایفا می‌شود. این بازار در نقش یک واسطه حرفه‌ای در سطوح مختلف در کنار عرضه‌کنندگان  و متقاضیان تکنولوژی (صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاران) خواهد بود.