حوزه های تخصصی

اولین  بازار تکنولوژی و فناوری نفت گاز و پتروشیمی از تاریخ ۲ الی ۴ اسفند ماه سال جاری در پارس جنوبی برگزار خواهد گردید.  رویداد مذکور از بخش های بالادستی ، میان دستی و پایین دستی صنایع نفت گاز و پتروشیمی تشکیل شده که شامل  تجهیزات  مکانیکی ، تاسیسات مکانیکی ، مواد ، ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی ، برق و الکترونیک، مواد شیمیایی ، فرایند ، محیط زیست و HSE ، فناوری اطلاعات، خدمات فنی مهندسی، تجهیزات و مواد حفاری، خدمات فراساحلی ، خدمات مدیریتی و سیستم های سازمانی برگزار می گردد.

شرکت کنندگان این  رویداد شرکت های کوچک و متوسط فناور، صنایع و موسسات مرتبط می باشد.


 • مکانیک (تجهیزات و تاسیسات )
 • برق و الکترونیک
 • ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
 • مواد و متالوژیpersian_gulf_asalouyeh_south_pars_gas_field_project_iran_construction
 • مواد شیمیایی
 • فرایند
 • محیط زیست و HSE
 • فناوری اطلاعات
 • تجهیزات و خدمات حفاری
 • اکتشاف ، مخازن و بهره برداری
 • خدمات فراساحلی
 • خدمات مدیریتی و سازمانی
 • بازرگانی
 • خدمات عمومی
 • دیگر