ثبت نام در بازارتکنولو‌ژی

سومین بازار  تکنولوژی و نوآوری نفت، گاز، و پتروشيمي ايران به عنوان رخداد صنعتي و تجاري فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان صنایع مستقر در پارس جنوبی قرارداده و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند. برای دانلود فرم ثبت نام  سومین  بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی اینجا کلیک کنید. 
registernow
شرایط و ضوابط  سومین بازار تکنولوژی و نوآوری  نفت گاز و پتروشیمی