تور فناوری و صنعتی

نفت تور  بدنبال شبکه سازی بین سرمایه گذاران، کارآفرینان و مدیران  در یک پلت فرم مشترک برای به اشتراک گذاشتن ارتباطات، الهام گرفتن و آشنایی با استراتژی های جدید مورد نیاز برای نوآوری در سطح جهانی می باشد. مجموعه نفت تور برند فعال شرکت آتی ساز فناوری (سهامی خاص) بدنبال ایجاد فرصت های مناسب از طریق برگزاری رویدادهای مناسب جهت ارتباط و شبکه سازی بین شرکت های فناور و دانش بنیان ، سازندگان و صاحبان صنایع ، پارک های علم و فناوری، شهرک های صنعتی و صنايع بزرگ می باشد.  تورهای فناوری و صنعتی از مهمترین رویدادهایی است که می تواند به بازیگران حوزه تولید ، فناوری و نوآوری کمک کند تعاملات خود را در سطح جهانی ارتقا دهند.

تور فناوری و صنعتی برزیل ( ریو دوژانیرو- ۲۰۱۸)